Numbers 21:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]way-ḏab-bêrוַיְדַבֵּ֣רAnd spokeVerb
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֗םthe peopleNoun
430 [e]bê-lō-hîmבֵּֽאלֹהִים֮against GodNoun
4872 [e]ū-ḇə-mō-šehוּבְמֹשֶׁה֒and against MosesNoun
4100 [e]lā-māhלָמָ֤הWhyPro
5927 [e]he-‘ĕ-lî-ṯu-nūהֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙have you brought us upVerb
4714 [e]mim-miṣ-ra-yim,מִמִּצְרַ֔יִםout of EgyptNoun
4191 [e]lā-mūṯלָמ֖וּתto dieVerb
4057 [e]bam-miḏ-bār;בַּמִּדְבָּ֑רin the wildernessNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
369 [e]’ênאֵ֥יןnotPrt
3899 [e]le-ḥemלֶ֙חֶם֙breadNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןneitherPrt
4325 [e]ma-yim,מַ֔יִם[is there any] waterNoun
5315 [e]wə-nap̄-šê-nūוְנַפְשֵׁ֣נוּand our soulNoun
6973 [e]qā-ṣāh,קָ֔צָהloathesVerb
3899 [e]bal-le-ḥemבַּלֶּ֖חֶםbreadNoun
7052 [e]haq-qə-lō-qêl.הַקְּלֹקֵֽל׃this lightAdj
Hebrew Texts
במדבר 21:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבֵּ֣ר הָעָ֗ם בֵּֽאלֹהִים֮ וּבְמֹשֶׁה֒ לָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לָמ֨וּת בַּמִּדְבָּ֑ר כִּ֣י אֵ֥ין לֶ֙חֶם֙ וְאֵ֣ין מַ֔יִם וְנַפְשֵׁ֣נוּ קָ֔צָה בַּלֶּ֖חֶם הַקְּלֹקֵֽל׃

במדבר 21:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל׃

Links
Numbers 21:5Numbers 21:5 Text AnalysisNumbers 21:5 InterlinearNumbers 21:5 MultilingualNumbers 21:5 TSKNumbers 21:5 Cross ReferencesNumbers 21:5 Bible HubNumbers 21:5 Biblia ParalelaNumbers 21:5 Chinese BibleNumbers 21:5 French BibleNumbers 21:5 German Bible

Bible Hub
Numbers 21:4
Top of Page
Top of Page