Numbers 23:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
1109 [e]bil-‘āmבִּלְעָ֜םBalaamNoun
1111 [e]lə-ḇā-lāq,לְבָלָ֗קto BalakNoun
3320 [e]hiṯ-yaṣ-ṣêḇהִתְיַצֵּב֮StandVerb
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
5930 [e]‘ō-lā-ṯe-ḵāעֹלָתֶךָ֒your burnt offeringNoun
1980 [e]wə-’ê-lə-ḵāh,וְאֵֽלְכָ֗הand I will goVerb
194 [e]’ū-layאוּלַ֞יsupposeAdv
7136 [e]yiq-qā-rêhיִקָּרֵ֤הwill comeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
7125 [e]liq-rā-ṯî,לִקְרָאתִ֔יto meetNoun
1697 [e]ū-ḏə-ḇarוּדְבַ֥רand allNoun
4100 [e]mah-מַה־thatPro
7200 [e]yar-’ê-nîיַּרְאֵ֖נִיhe shows meVerb
5046 [e]wə-hig-gaḏ-tîוְהִגַּ֣דְתִּיI will tellVerb
  lāḵ;לָ֑ךְto youPrep
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֖לֶךְAnd he wentVerb
8205 [e]še-p̄î.שֶֽׁפִי׃to a high placeNoun
Hebrew Texts
במדבר 23:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר בִּלְעָ֜ם לְבָלָ֗ק הִתְיַצֵּב֮ עַל־עֹלָתֶךָ֒ וְאֵֽלְכָ֗ה אוּלַ֞י יִקָּרֵ֤ה יְהוָה֙ לִקְרָאתִ֔י וּדְבַ֥ר מַה־יַּרְאֵ֖נִי וְהִגַּ֣דְתִּי לָ֑ךְ וַיֵּ֖לֶךְ שֶֽׁפִי׃

במדבר 23:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר בלעם לבלק התיצב על־עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה־יראני והגדתי לך וילך שפי׃

Links
Numbers 23:3Numbers 23:3 Text AnalysisNumbers 23:3 InterlinearNumbers 23:3 MultilingualNumbers 23:3 TSKNumbers 23:3 Cross ReferencesNumbers 23:3 Bible HubNumbers 23:3 Biblia ParalelaNumbers 23:3 Chinese BibleNumbers 23:3 French BibleNumbers 23:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 23:2
Top of Page
Top of Page