Numbers 24:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3766 [e]kā-ra‘כָּרַ֨עHe couchedVerb
7901 [e]šā-ḵaḇשָׁכַ֧בhe lay downVerb
738 [e]ka-’ă-rîכַּאֲרִ֛יas a lionNoun
3833 [e]ū-ḵə-lā-ḇîוּכְלָבִ֖יאand as a great lionNoun
4310 [e]מִ֣יwhoPro
6965 [e]yə-qî-men-nū;יְקִימֶ֑נּוּshall stir him upVerb
1288 [e]mə-ḇā-ră-ḵe-ḵāמְבָרֲכֶ֣יךָBlessedVerb
1288 [e]ḇā-rūḵ,בָר֔וּךְ[is] he who blessesVerb
779 [e]wə-’ō-rə-re-ḵāוְאֹרְרֶ֖יךָyou And cursedVerb
779 [e]’ā-rūr.אָרֽוּר׃[is] he who cursesVerb
Hebrew Texts
במדבר 24:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּרַ֨ע שָׁכַ֧ב כַּאֲרִ֛י וּכְלָבִ֖יא מִ֣י יְקִימֶ֑נּוּ מְבָרֲכֶ֣יךָ בָר֔וּךְ וְאֹרְרֶ֖יךָ אָרֽוּר׃

במדבר 24:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור׃

Links
Numbers 24:9Numbers 24:9 Text AnalysisNumbers 24:9 InterlinearNumbers 24:9 MultilingualNumbers 24:9 TSKNumbers 24:9 Cross ReferencesNumbers 24:9 Bible HubNumbers 24:9 Biblia ParalelaNumbers 24:9 Chinese BibleNumbers 24:9 French BibleNumbers 24:9 German Bible

Bible Hub
Numbers 24:8
Top of Page
Top of Page