Numbers 24:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2734 [e]way-yi-ḥar-וַיִּֽחַר־and was kindledVerb
639 [e]’ap̄אַ֤ףangerNoun
1111 [e]bā-lāqבָּלָק֙of BalakNoun
413 [e]’el-אֶל־againstPrep
1109 [e]bil-‘ām,בִּלְעָ֔םBalaamNoun
5606 [e]way-yis-pōqוַיִּסְפֹּ֖קand togetherVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3709 [e]kap-pāw;כַּפָּ֑יוhis handsNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
1111 [e]bā-lāqבָּלָ֜קBalakNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1109 [e]bil-‘ām,בִּלְעָ֗םBalaamNoun
6895 [e]lā-qōḇלָקֹ֤בyou to curseVerb
341 [e]’ō-yə-ḇayאֹֽיְבַי֙my enemiesNoun
7121 [e]qə-rā-ṯî-ḵā,קְרָאתִ֔יךָI calledVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֙and beholdPrt
1288 [e]bê-raḵ-tāבֵּרַ֣כְתָּbehold you have altogetherVerb
1288 [e]ḇā-rêḵ,בָרֵ֔ךְin blessingVerb
2088 [e]zehזֶ֖הthesePro
7969 [e]šā-lōšשָׁלֹ֥שׁ[them] threeNoun
6471 [e]pə-‘ā-mîm.פְּעָמִֽים׃timesNoun
Hebrew Texts
במדבר 24:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽחַר־אַ֤ף בָּלָק֙ אֶל־בִּלְעָ֔ם וַיִּסְפֹּ֖ק אֶת־כַּפָּ֑יו וַיֹּ֨אמֶר בָּלָ֜ק אֶל־בִּלְעָ֗ם לָקֹ֤ב אֹֽיְבַי֙ קְרָאתִ֔יךָ וְהִנֵּה֙ בֵּרַ֣כְתָּ בָרֵ֔ךְ זֶ֖ה שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִֽים׃

במדבר 24:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחר־אף בלק אל־בלעם ויספק את־כפיו ויאמר בלק אל־בלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים׃

Links
Numbers 24:10Numbers 24:10 Text AnalysisNumbers 24:10 InterlinearNumbers 24:10 MultilingualNumbers 24:10 TSKNumbers 24:10 Cross ReferencesNumbers 24:10 Bible HubNumbers 24:10 Biblia ParalelaNumbers 24:10 Chinese BibleNumbers 24:10 French BibleNumbers 24:10 German Bible

Bible Hub
Numbers 24:9
Top of Page
Top of Page