Numbers 4:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6485 [e]ū-p̄ə-qū-ḏêוּפְקוּדֵ֖יand those who were numberedVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
1648 [e]ḡê-rə-šō-wn;גֵרְשׁ֑וֹןof GershonNoun
4940 [e]lə-miš-pə-ḥō-w-ṯāmלְמִשְׁפְּחוֹתָ֖םby their familiesNoun
1004 [e]ū-lə-ḇêṯוּלְבֵ֥יתand by the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯām.אֲבֹתָֽם׃of their fathersNoun
Hebrew Texts
במדבר 4:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְקוּדֵ֖י בְּנֵ֣י גֵרְשֹׁ֑ון לְמִשְׁפְּחֹותָ֖ם וּלְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃

במדבר 4:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם׃

Links
Numbers 4:38Numbers 4:38 Text AnalysisNumbers 4:38 InterlinearNumbers 4:38 MultilingualNumbers 4:38 TSKNumbers 4:38 Cross ReferencesNumbers 4:38 Bible HubNumbers 4:38 Biblia ParalelaNumbers 4:38 Chinese BibleNumbers 4:38 French BibleNumbers 4:38 German Bible

Bible Hub
Numbers 4:37
Top of Page
Top of Page