Proverbs 14:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]gam-גַּם־eveningAdv
7453 [e]lə-rê-‘ê-hūלְ֭רֵעֵהוּby his neighborNoun
8130 [e]yiś-śā-nêיִשָּׂ֣נֵאis hatedVerb
7326 [e]rāš;רָ֑שׁThe poorVerb
157 [e]wə-’ō-hă-ḇêוְאֹהֲבֵ֖יbut friendsVerb
6223 [e]‘ā-šîrעָשִׁ֣ירthe richAdj
7227 [e]rab-bîm.רַבִּֽים׃[has] manyAdj
Hebrew Texts
משלי 14:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גַּם־לְ֭רֵעֵהוּ יִשָּׂ֣נֵא רָ֑שׁ וְאֹהֲבֵ֖י עָשִׁ֣יר רַבִּֽים׃

משלי 14:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גם־לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים׃

Links
Proverbs 14:20Proverbs 14:20 Text AnalysisProverbs 14:20 InterlinearProverbs 14:20 MultilingualProverbs 14:20 TSKProverbs 14:20 Cross ReferencesProverbs 14:20 Bible HubProverbs 14:20 Biblia ParalelaProverbs 14:20 Chinese BibleProverbs 14:20 French BibleProverbs 14:20 German Bible

Bible Hub
Proverbs 14:19
Top of Page
Top of Page