Psalm 12:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רWhoPrt
559 [e]’ā-mə-rūאָֽמְר֨וּ ׀have saidVerb
3956 [e]lil-šō-nê-nūלִלְשֹׁנֵ֣נוּWith our tongueNoun
1396 [e]naḡ-bîrנַ֭גְבִּירwill we prevailVerb
8193 [e]śə-p̄ā-ṯê-nūשְׂפָתֵ֣ינוּour lipsNoun
853 [e]’it-tā-nū;אִתָּ֑נוּ - Acc
4310 [e]מִ֖יwhoPro
113 [e]’ā-ḏō-wnאָד֣וֹן[is] lordNoun
  lā-nū.לָֽנוּ׃toPrep
Hebrew Texts
תהילים 12:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁ֤ר אָֽמְר֨וּ ׀ לִלְשֹׁנֵ֣נוּ נַ֭גְבִּיר שְׂפָתֵ֣ינוּ אִתָּ֑נוּ מִ֖י אָדֹ֣ון לָֽנוּ׃

תהילים 12:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר אמרו ׀ ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃

Links
Psalm 12:4Psalm 12:4 Text AnalysisPsalm 12:4 InterlinearPsalm 12:4 MultilingualPsalm 12:4 TSKPsalm 12:4 Cross ReferencesPsalm 12:4 Bible HubPsalm 12:4 Biblia ParalelaPsalm 12:4 Chinese BiblePsalm 12:4 French BiblePsalm 12:4 German Bible

Bible Hub
Psalm 12:3
Top of Page
Top of Page