Zechariah 3:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]way-ya-‘anוַיַּ֣עַןAnd he answeredVerb
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5975 [e]hā-‘ō-mə-ḏîmהָעֹמְדִ֤יםthose who stoodVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāwלְפָנָיו֙before himNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
5493 [e]hā-sî-rūהָסִ֛ירוּTake awayVerb
899 [e]hab-bə-ḡā-ḏîmהַבְּגָדִ֥יםthe garmentsNoun
6674 [e]haṣ-ṣō-’îmהַצֹּאִ֖יםfilthyAdj
5921 [e]mê-‘ā-lāw;מֵעָלָ֑יוfrom himPrep
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרhe said himVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוAnd untoPrep
7200 [e]rə-’êhרְאֵ֨הBeholdVerb
5674 [e]he-‘ĕ-ḇar-tîהֶעֱבַ֤רְתִּיto passVerb
5921 [e]mê-‘ā-le-ḵāמֵעָלֶ֙יךָ֙fromPrep
5771 [e]‘ă-wō-ne-ḵā,עֲוֹנֶ֔ךָI have caused your iniquityNoun
3847 [e]wə-hal-bêšוְהַלְבֵּ֥שׁyou and I will clotheVerb
853 [e]’ō-ṯə-ḵāאֹתְךָ֖youAcc
4254 [e]ma-ḥă-lā-ṣō-wṯ.מַחֲלָצֽוֹת׃with change of garmentsNoun
Hebrew Texts
זכריה 3:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣עַן וַיֹּ֗אמֶר אֶל־הָעֹמְדִ֤ים לְפָנָיו֙ לֵאמֹ֔ר הָסִ֛ירוּ הַבְּגָדִ֥ים הַצֹּאִ֖ים מֵעָלָ֑יו וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו רְאֵ֨ה הֶעֱבַ֤רְתִּי מֵעָלֶ֙יךָ֙ עֲוֹנֶ֔ךָ וְהַלְבֵּ֥שׁ אֹתְךָ֖ מַחֲלָצֹֽות׃

זכריה 3:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען ויאמר אל־העמדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות׃

Links
Zechariah 3:4Zechariah 3:4 Text AnalysisZechariah 3:4 InterlinearZechariah 3:4 MultilingualZechariah 3:4 TSKZechariah 3:4 Cross ReferencesZechariah 3:4 Bible HubZechariah 3:4 Biblia ParalelaZechariah 3:4 Chinese BibleZechariah 3:4 French BibleZechariah 3:4 German Bible

Bible Hub
Zechariah 3:3
Top of Page
Top of Page