1 Chronicles 17:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֕הO LORDNoun
5668 [e]ba-‘ă-ḇūrבַּעֲב֤וּרsakeAdv
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֙of for your servantNoun
3820 [e]ū-ḵə-lib-bə-ḵā,וּֽכְלִבְּךָ֔and according to your own heartNoun
6213 [e]‘ā-śî-ṯāעָשִׂ֕יתָhave you doneVerb
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1420 [e]hag-gə-ḏūl-lāhהַגְּדוּלָּ֖הgreatnessNoun
2063 [e]haz-zōṯ;הַזֹּ֑אתthisPro
3045 [e]lə-hō-ḏî-a‘לְהֹדִ֖יעַto make atonementVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1420 [e]hag-gə-ḏul-lō-wṯ.הַגְּדֻלּֽוֹת׃[these] great thingsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 17:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְהוָ֕ה בַּעֲב֤וּר עַבְדְּךָ֙ וּֽכְלִבְּךָ֔ עָשִׂ֕יתָ אֵ֥ת כָּל־הַגְּדוּלָּ֖ה הַזֹּ֑את לְהֹדִ֖יעַ אֶת־כָּל־הַגְּדֻלֹּֽות׃

דברי הימים א 17:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהוה בעבור עבדך וכלבך עשית את כל־הגדולה הזאת להדיע את־כל־הגדלות׃

Links
1 Chronicles 17:191 Chronicles 17:19 Text Analysis1 Chronicles 17:19 Interlinear1 Chronicles 17:19 Multilingual1 Chronicles 17:19 TSK1 Chronicles 17:19 Cross References1 Chronicles 17:19 Bible Hub1 Chronicles 17:19 Biblia Paralela1 Chronicles 17:19 Chinese Bible1 Chronicles 17:19 French Bible1 Chronicles 17:19 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 17:18
Top of Page
Top of Page