1 Chronicles 26:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹ֨לAnd allNoun
6942 [e]ha-hiq-dîšהַֽהִקְדִּ֜ישׁhad dedicatedVerb
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵ֤לthat SamuelNoun
7200 [e]hā-rō-’ehהָרֹאֶה֙the seerVerb
7586 [e]wə-šā-’ūlוְשָׁא֣וּלand SaulNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7027 [e]qîš,קִ֔ישׁof KishNoun
74 [e]wə-’aḇ-nêrוְאַבְנֵ֣רand AbnerNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5369 [e]nêr,נֵ֔רof NerNoun
3097 [e]wə-yō-w-’āḇוְיוֹאָ֖בand JoabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
6870 [e]ṣə-rū-yāh;צְרוּיָ֑הof ZeruiahNoun
3605 [e]kōlכֹּ֚לwhoeverNoun
6942 [e]ham-maq-dîš,הַמַּקְדִּ֔ישׁhad dedicatedVerb
5921 [e]‘alעַ֥לunderPrep
3027 [e]yaḏ-יַד־[any thing it was] the handNoun
8019 [e]šə-lō-mîṯשְׁלֹמִ֖יתof ShelomithNoun
251 [e]wə-’e-ḥāw.וְאֶחָֽיו׃and of his brothersNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 26:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכֹ֨ל הַֽהִקְדִּ֜ישׁ שְׁמוּאֵ֤ל הָרֹאֶה֙ וְשָׁא֣וּל בֶּן־קִ֔ישׁ וְאַבְנֵ֣ר בֶּן־נֵ֔ר וְיֹואָ֖ב בֶּן־צְרוּיָ֑ה כֹּ֚ל הַמַּקְדִּ֔ישׁ עַ֥ל יַד־שְׁלֹמִ֖ית וְאֶחָֽיו׃ פ

דברי הימים א 26:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן־קיש ואבנר בן־נר ויואב בן־צרויה כל המקדיש על יד־שלמית ואחיו׃ פ

Links
1 Chronicles 26:281 Chronicles 26:28 Text Analysis1 Chronicles 26:28 Interlinear1 Chronicles 26:28 Multilingual1 Chronicles 26:28 TSK1 Chronicles 26:28 Cross References1 Chronicles 26:28 Bible Hub1 Chronicles 26:28 Biblia Paralela1 Chronicles 26:28 Chinese Bible1 Chronicles 26:28 French Bible1 Chronicles 26:28 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 26:27
Top of Page
Top of Page