1 Chronicles 29:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6239 [e]wə-hā-‘ō-šerוְהָעֹ֤שֶׁרand Both richesNoun
3519 [e]wə-hak-kā-ḇō-wḏוְהַכָּבוֹד֙and honorNoun
6440 [e]mil-lə-p̄ā-ne-ḵā,מִלְּפָנֶ֔יךָ[come] of youNoun
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּה֙and youPro
4910 [e]mō-wō-šêlמוֹשֵׁ֣לreignVerb
3605 [e]bak-kōl,בַּכֹּ֔לover allNoun
3027 [e]ū-ḇə-yā-ḏə-ḵāוּבְיָדְךָ֖and in your handNoun
3581 [e]kō-aḥכֹּ֣חַ[is] powerNoun
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rāh;וּגְבוּרָ֑הand mightNoun
3027 [e]ū-ḇə-yā-ḏə-ḵā,וּבְיָ֣דְךָ֔and in your handNoun
1431 [e]lə-ḡad-dêlלְגַדֵּ֥לto make atonementVerb
2388 [e]ū-lə-ḥaz-zêqוּלְחַזֵּ֖קand to give strengthVerb
3605 [e]lak-kōl.לַכֹּֽל׃to allNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 29:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָעֹ֤שֶׁר וְהַכָּבֹוד֙ מִלְּפָנֶ֔יךָ וְאַתָּה֙ מֹושֵׁ֣ל בַּכֹּ֔ל וּבְיָדְךָ֖ כֹּ֣חַ וּגְבוּרָ֑ה וּבְיָ֣דְךָ֔ לְגַדֵּ֥ל וּלְחַזֵּ֖ק לַכֹּֽל׃

דברי הימים א 29:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל׃

Links
1 Chronicles 29:121 Chronicles 29:12 Text Analysis1 Chronicles 29:12 Interlinear1 Chronicles 29:12 Multilingual1 Chronicles 29:12 TSK1 Chronicles 29:12 Cross References1 Chronicles 29:12 Bible Hub1 Chronicles 29:12 Biblia Paralela1 Chronicles 29:12 Chinese Bible1 Chronicles 29:12 French Bible1 Chronicles 29:12 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 29:11
Top of Page
Top of Page