2 Chronicles 26:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
8337 [e]šêšשֵׁ֨שׁwas sixteenNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֤הteenNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙years [was]Noun
5818 [e]‘uz-zî-yā-hūעֻזִּיָּ֣הוּUzziahNoun
4427 [e]ḇə-mā-lə-ḵōw,בְמָלְכ֔וֹwhen he began to reignVerb
2572 [e]wa-ḥă-miš-šîmוַחֲמִשִּׁ֤יםand fiftyNoun
8147 [e]ū-šə-ta-yimוּשְׁתַּ֙יִם֙and twoNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֣םand nameNoun
517 [e]’im-mōw,אִמּ֔וֹof His motherNoun
  [yə-ḵî-lə-yāh[יְכִילְיָה -  
  ḵ]כ] -  
3203 [e](yə-ḵā-lə-yāh(יְכָלְיָ֖הalso JecoliahNoun
  q)ק) -  
4480 [e]min-מִן־ofPrep
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שֵׁ֨שׁ עֶשְׂרֵ֤ה שָׁנָה֙ עֻזִּיָּ֣הוּ בְמָלְכֹ֔ו וַחֲמִשִּׁ֤ים וּשְׁתַּ֙יִם֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו [יְכִילְיָה כ] (יְכָלְיָ֖ה ק) מִן־יְרוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 26:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שש עשרה שנה עזיהו במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו [יכיליה כ] (יכליה ק) מן־ירושלם׃

Links
2 Chronicles 26:32 Chronicles 26:3 Text Analysis2 Chronicles 26:3 Interlinear2 Chronicles 26:3 Multilingual2 Chronicles 26:3 TSK2 Chronicles 26:3 Cross References2 Chronicles 26:3 Bible Hub2 Chronicles 26:3 Biblia Paralela2 Chronicles 26:3 Chinese Bible2 Chronicles 26:3 French Bible2 Chronicles 26:3 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 26:2
Top of Page
Top of Page