2 Chronicles 36:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
7969 [e]šā-lō-wōšשָׁל֧וֹשׁthreeNoun
6242 [e]wə-‘eś-rîmוְעֶשְׂרִ֛יםand [was] twentyNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearsNoun
3099 [e]yō-w-’ā-ḥāzיוֹאָחָ֣זJehoahazNoun
4427 [e]bə-mā-lə-ḵōw;בְּמָלְכ֑וֹwhen he began to reignVerb
7969 [e]ū-šə-lō-šāhוּשְׁלֹשָׁ֣הand threeNoun
2320 [e]ḥo-ḏā-šîm,חֳדָשִׁ֔יםmonthsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 36:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שָׁלֹ֧ושׁ וְעֶשְׂרִ֛ים שָׁנָ֖ה יֹואָחָ֣ז בְּמָלְכֹ֑ו וּשְׁלֹשָׁ֣ה חֳדָשִׁ֔ים מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 36:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שלוש ועשרים שנה יואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם׃

Links
2 Chronicles 36:22 Chronicles 36:2 Text Analysis2 Chronicles 36:2 Interlinear2 Chronicles 36:2 Multilingual2 Chronicles 36:2 TSK2 Chronicles 36:2 Cross References2 Chronicles 36:2 Bible Hub2 Chronicles 36:2 Biblia Paralela2 Chronicles 36:2 Chinese Bible2 Chronicles 36:2 French Bible2 Chronicles 36:2 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 36:1
Top of Page
Top of Page