2 Kings 4:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]wat-tiq-rāוַתִּקְרָא֮and she calledVerb
413 [e]’el-אֶל־unto herPrep
376 [e]’î-šāhאִישָׁהּ֒husbandNoun
559 [e]wat-tō-mer,וַתֹּ֗אמֶרand saidVerb
7971 [e]šil-ḥāhשִׁלְחָ֨הSend meVerb
4994 [e]נָ֥אI prayInj
  לִי֙toPrep
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֣דoneAdj
4480 [e]min-מִן־ofPrep
5288 [e]han-nə-‘ā-rîm,הַנְּעָרִ֔יםthe young menNoun
259 [e]wə-’a-ḥaṯוְאַחַ֖תand oneAdj
860 [e]hā-’ă-ṯō-nō-wṯ;הָאֲתֹנ֑וֹתof the donkeysNoun
7323 [e]wə-’ā-rū-ṣāhוְאָר֛וּצָהthat I may runVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
376 [e]’îšאִ֥ישׁthe manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֖יםof GodNoun
7725 [e]wə-’ā-šū-ḇāh.וְאָשֽׁוּבָה׃and come againVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 4:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּקְרָא֮ אֶל־אִישָׁהּ֒ וַתֹּ֗אמֶר שִׁלְחָ֨ה נָ֥א לִי֙ אֶחָ֣ד מִן־הַנְּעָרִ֔ים וְאַחַ֖ת הָאֲתֹנֹ֑ות וְאָר֛וּצָה עַד־אִ֥ישׁ הָאֱלֹהִ֖ים וְאָשֽׁוּבָה׃

מלכים ב 4:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקרא אל־אישה ותאמר שלחה נא לי אחד מן־הנערים ואחת האתנות וארוצה עד־איש האלהים ואשובה׃

Links
2 Kings 4:222 Kings 4:22 Text Analysis2 Kings 4:22 Interlinear2 Kings 4:22 Multilingual2 Kings 4:22 TSK2 Kings 4:22 Cross References2 Kings 4:22 Bible Hub2 Kings 4:22 Biblia Paralela2 Kings 4:22 Chinese Bible2 Kings 4:22 French Bible2 Kings 4:22 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:21
Top of Page
Top of Page