2 Samuel 18:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הand beholdPrt
3569 [e]hak-kū-šîהַכּוּשִׁ֖יCushiAdj
935 [e]bā;בָּ֑אcameVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
3569 [e]hak-kū-šî,הַכּוּשִׁ֗יCushiAdj
1319 [e]yiṯ-baś-śêrיִתְבַּשֵּׂר֙newsVerb
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֣יmy lordNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְthe kingNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
8199 [e]šə-p̄ā-ṭə-ḵāשְׁפָטְךָ֤has avengedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙for the LORD youNoun
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםthis dayNoun
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֖דfrom the handNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6965 [e]haq-qā-mîmהַקָּמִ֥יםthose who rose upVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵā.עָלֶֽיךָ׃againstPrep
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל ב 18:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֥ה הַכּוּשִׁ֖י בָּ֑א וַיֹּ֣אמֶר הַכּוּשִׁ֗י יִתְבַּשֵּׂר֙ אֲדֹנִ֣י הַמֶּ֔לֶךְ כִּֽי־שְׁפָטְךָ֤ יְהוָה֙ הַיֹּ֔ום מִיַּ֖ד כָּל־הַקָּמִ֥ים עָלֶֽיךָ׃ ס

שמואל ב 18:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה הכושי בא ויאמר הכושי יתבשר אדני המלך כי־שפטך יהוה היום מיד כל־הקמים עליך׃ ס

Links
2 Samuel 18:312 Samuel 18:31 Text Analysis2 Samuel 18:31 Interlinear2 Samuel 18:31 Multilingual2 Samuel 18:31 TSK2 Samuel 18:31 Cross References2 Samuel 18:31 Bible Hub2 Samuel 18:31 Biblia Paralela2 Samuel 18:31 Chinese Bible2 Samuel 18:31 French Bible2 Samuel 18:31 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 18:30
Top of Page
Top of Page