Deuteronomy 12:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7535 [e]raqרַק֩NotwithstandingAdv
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
185 [e]’aw-waṯאַוַּ֨תlusts afterNoun
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַפְשְׁךָ֜your soulNoun
2076 [e]tiz-baḥתִּזְבַּ֣ח ׀you may killVerb
398 [e]wə-’ā-ḵal-tāוְאָכַלְתָּ֣and eatVerb
1320 [e]ḇā-śār,בָשָׂ֗רfleshNoun
1293 [e]kə-ḇir-kaṯכְּבִרְכַּ֨תaccording to the blessingNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֧הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵāאֱלֹהֶ֛יךָyour GodNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
5414 [e]nā-ṯan-נָֽתַן־He has givenVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־whateverNoun
8179 [e]šə-‘ā-re-ḵā;שְׁעָרֶ֑יךָthe your gatesNoun
2931 [e]haṭ-ṭā-mêהַטָּמֵ֤אuncleanAdj
2889 [e]wə-haṭ-ṭā-hō-wrוְהַטָּהוֹר֙and the cleanAdj
398 [e]yō-ḵə-len-nū,יֹאכְלֶ֔נּוּmay eatVerb
6643 [e]kaṣ-ṣə-ḇîכַּצְּבִ֖יas of the gazelleNoun
354 [e]wə-ḵā-’ay-yāl.וְכָאַיָּֽל׃and as of the hartNoun
Hebrew Texts
דברים 12:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַק֩ בְּכָל־אַוַּ֨ת נַפְשְׁךָ֜ תִּזְבַּ֣ח ׀ וְאָכַלְתָּ֣ בָשָׂ֗ר כְּבִרְכַּ֨ת יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ אֲשֶׁ֥ר נָֽתַן־לְךָ֖ בְּכָל־שְׁעָרֶ֑יךָ הַטָּמֵ֤א וְהַטָּהֹור֙ יֹאכְלֶ֔נּוּ כַּצְּבִ֖י וְכָאַיָּֽל׃

דברים 12:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק בכל־אות נפשך תזבח ׀ ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן־לך בכל־שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל׃

Links
Deuteronomy 12:15Deuteronomy 12:15 Text AnalysisDeuteronomy 12:15 InterlinearDeuteronomy 12:15 MultilingualDeuteronomy 12:15 TSKDeuteronomy 12:15 Cross ReferencesDeuteronomy 12:15 Bible HubDeuteronomy 12:15 Biblia ParalelaDeuteronomy 12:15 Chinese BibleDeuteronomy 12:15 French BibleDeuteronomy 12:15 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 12:14
Top of Page
Top of Page