Ecclesiastes 5:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6 [e]wə-’ā-ḇaḏוְאָבַ֛דand perishVerb
6239 [e]hā-‘ō-šerהָעֹ֥שֶׁרrichesNoun
1931 [e]ha-hūהַה֖וּאBut thosePro
6045 [e]bə-‘in-yanבְּעִנְיַ֣ןtravailNoun
7451 [e]rā‘;רָ֑עby evilAdj
3205 [e]wə-hō-w-lîḏוְהוֹלִ֣ידand he begetsVerb
1121 [e]bên,בֵּ֔ןa sonNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nothingPrt
3027 [e]bə-yā-ḏōwבְּיָד֖וֹto supportNoun
3972 [e]mə-’ū-māh.מְאֽוּמָה׃[there is] and nothingPro
Hebrew Texts
קהלת 5:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָבַ֛ד הָעֹ֥שֶׁר הַה֖וּא בְּעִנְיַ֣ן רָ֑ע וְהֹולִ֣יד בֵּ֔ן וְאֵ֥ין בְּיָדֹ֖ו מְאֽוּמָה׃

קהלת 5:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה׃

Links
Ecclesiastes 5:14Ecclesiastes 5:14 Text AnalysisEcclesiastes 5:14 InterlinearEcclesiastes 5:14 MultilingualEcclesiastes 5:14 TSKEcclesiastes 5:14 Cross ReferencesEcclesiastes 5:14 Bible HubEcclesiastes 5:14 Biblia ParalelaEcclesiastes 5:14 Chinese BibleEcclesiastes 5:14 French BibleEcclesiastes 5:14 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 5:13
Top of Page
Top of Page