Exodus 14:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2388 [e]wə-ḥiz-zaq-tîוְחִזַּקְתִּ֣יAnd I will hardenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3820 [e]lêḇ-לֵב־the heartNoun
6547 [e]par-‘ōhפַּרְעֹה֮of PharaohNoun
7291 [e]wə-rā-ḏap̄וְרָדַ֣ףthat he shall followVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-hemאַחֲרֵיהֶם֒after themAdv
3513 [e]wə-’ik-kā-ḇə-ḏāhוְאִכָּבְדָ֤הand I will be honoredVerb
6547 [e]bə-p̄ar-‘ōhבְּפַרְעֹה֙through PharaohNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and through allNoun
2426 [e]ḥê-lōw,חֵיל֔וֹhis armyNoun
3045 [e]wə-yā-ḏə-‘ūוְיָדְע֥וּand may knowVerb
4713 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֖יִםthe EgyptiansAdj
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יI [am]Pro
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
6213 [e]way-ya-‘ă-śū-וַיַּֽעֲשׂוּ־And they didVerb
3651 [e]ḵên.כֵֽן׃soAdj
Hebrew Texts
שמות 14:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחִזַּקְתִּ֣י אֶת־לֵב־פַּרְעֹה֮ וְרָדַ֣ף אַחֲרֵיהֶם֒ וְאִכָּבְדָ֤ה בְּפַרְעֹה֙ וּבְכָל־חֵילֹ֔ו וְיָדְע֥וּ מִצְרַ֖יִם כִּֽי־אֲנִ֣י יְהוָ֑ה וַיַּֽעֲשׂוּ־כֵֽן׃

שמות 14:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחזקתי את־לב־פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל־חילו וידעו מצרים כי־אני יהוה ויעשו־כן׃

Links
Exodus 14:4Exodus 14:4 Text AnalysisExodus 14:4 InterlinearExodus 14:4 MultilingualExodus 14:4 TSKExodus 14:4 Cross ReferencesExodus 14:4 Bible HubExodus 14:4 Biblia ParalelaExodus 14:4 Chinese BibleExodus 14:4 French BibleExodus 14:4 German Bible

Bible Hub
Exodus 14:3
Top of Page
Top of Page