Exodus 23:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7637 [e]wə-haš-šə-ḇî-‘iṯוְהַשְּׁבִיעִ֞תBut the seventhAdj
8058 [e]tiš-mə-ṭen-nāhתִּשְׁמְטֶ֣נָּהyou shall let it restVerb
5203 [e]ū-nə-ṭaš-tāh,וּנְטַשְׁתָּ֗הּand lie fallowVerb
398 [e]wə-’ā-ḵə-lūוְאָֽכְלוּ֙that may eatVerb
34 [e]’eḇ-yō-nêאֶבְיֹנֵ֣יthe poorAdj
5971 [e]‘am-me-ḵā,עַמֶּ֔ךָof your peopleNoun
3499 [e]wə-yiṯ-rāmוְיִתְרָ֕םand what they leaveNoun
398 [e]tō-ḵalתֹּאכַ֖לshall eatVerb
2416 [e]ḥay-yaṯחַיַּ֣תthe beastsAdj
7704 [e]haś-śā-ḏeh;הַשָּׂדֶ֑הof the fieldNoun
3651 [e]kên-כֵּֽן־In like mannerAdj
6213 [e]ta-‘ă-śehתַּעֲשֶׂ֥הyou shall dealVerb
3754 [e]lə-ḵar-mə-ḵāלְכַרְמְךָ֖with your vineyardNoun
2132 [e]lə-zê-ṯe-ḵā.לְזֵיתֶֽךָ׃[and] with your olive groveNoun
Hebrew Texts
שמות 23:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַשְּׁבִיעִ֞ת תִּשְׁמְטֶ֣נָּה וּנְטַשְׁתָּ֗הּ וְאָֽכְלוּ֙ אֶבְיֹנֵ֣י עַמֶּ֔ךָ וְיִתְרָ֕ם תֹּאכַ֖ל חַיַּ֣ת הַשָּׂדֶ֑ה כֵּֽן־תַּעֲשֶׂ֥ה לְכַרְמְךָ֖ לְזֵיתֶֽךָ׃

שמות 23:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן־תעשה לכרמך לזיתך׃

Links
Exodus 23:11Exodus 23:11 Text AnalysisExodus 23:11 InterlinearExodus 23:11 MultilingualExodus 23:11 TSKExodus 23:11 Cross ReferencesExodus 23:11 Bible HubExodus 23:11 Biblia ParalelaExodus 23:11 Chinese BibleExodus 23:11 French BibleExodus 23:11 German Bible

Bible Hub
Exodus 23:10
Top of Page
Top of Page