Isaiah 43:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3513 [e]tə-ḵab-bə-ḏê-nîתְּכַבְּדֵ֙נִי֙shall honorVerb
2416 [e]ḥay-yaṯחַיַּ֣תThe beastAdj
7704 [e]haś-śā-ḏeh,הַשָּׂדֶ֔הof the field meNoun
8577 [e]tan-nîmתַּנִּ֖יםthe dragonsNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-wṯוּבְנ֣וֹתand the owlsNoun
3284 [e]ya-‘ă-nāh;יַֽעֲנָ֑ה.. .. ..Noun
3588 [e]kî-כִּֽי־BecauseConj
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֨תִּיI giveVerb
4057 [e]ḇam-miḏ-bārבַמִּדְבָּ֜רin the wildernessNoun
4325 [e]ma-yim,מַ֗יִםwatersNoun
5104 [e]nə-hā-rō-wṯנְהָרוֹת֙riversNoun
3452 [e]bî-šî-mōn,בִּֽישִׁימֹ֔ןin the wildernessNoun
8248 [e]lə-haš-qō-wṯלְהַשְׁק֖וֹתTo giveVerb
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֥יto my peopleNoun
972 [e]ḇə-ḥî-rî.בְחִירִֽי׃to My chosenNoun
Hebrew Texts
ישעה 43:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תְּכַבְּדֵ֙נִי֙ חַיַּ֣ת הַשָּׂדֶ֔ה תַּנִּ֖ים וּבְנֹ֣ות יַֽעֲנָ֑ה כִּֽי־נָתַ֨תִּי בַמִּדְבָּ֜ר מַ֗יִם נְהָרֹות֙ בִּֽישִׁימֹ֔ן לְהַשְׁקֹ֖ות עַמִּ֥י בְחִירִֽי׃

ישעה 43:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי־נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי׃

Links
Isaiah 43:20Isaiah 43:20 Text AnalysisIsaiah 43:20 InterlinearIsaiah 43:20 MultilingualIsaiah 43:20 TSKIsaiah 43:20 Cross ReferencesIsaiah 43:20 Bible HubIsaiah 43:20 Biblia ParalelaIsaiah 43:20 Chinese BibleIsaiah 43:20 French BibleIsaiah 43:20 German Bible

Bible Hub
Isaiah 43:19
Top of Page
Top of Page