Isaiah 47:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3811 [e]nil-’êṯנִלְאֵ֖יתare weariedVerb
7230 [e]bə-rōḇבְּרֹ֣בwith your manyNoun
6098 [e]‘ă-ṣā-ṯā-yiḵ;עֲצָתָ֑יִךְof your counselsNoun
5975 [e]ya-‘am-ḏū-יַעַמְדוּ־stand upVerb
4994 [e]נָ֨אLet nowInj
3467 [e]wə-yō-wō-šî-‘uḵוְיוֹשִׁיעֻ֜ךְand saveVerb
  [hā-ḇə-rū[הָבְרוּ -  
  ḵ]כ] -  
1895 [e](hō-ḇə-rê(הֹבְרֵ֣יthe astrologersVerb
  q)ק) -  
8064 [e]šā-ma-yim,שָׁמַ֗יִםthe astrologersNoun
2374 [e]ha-ḥō-zîmהַֽחֹזִים֙agreementNoun
3556 [e]bak-kō-w-ḵā-ḇîm,בַּכּ֣וֹכָבִ֔יםby the starsNoun
3045 [e]mō-w-ḏî-‘imמֽוֹדִיעִם֙prognosticatorsVerb
2320 [e]le-ḥo-ḏā-šîm,לֶחֳדָשִׁ֔יםby the new youNoun
834 [e]mê-’ă-šerמֵאֲשֶׁ֥רfrom thatPrt
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֖אוּ[these things] shall comeVerb
5921 [e]‘ā-lā-yiḵ.עָלָֽיִךְ׃onPrep
Hebrew Texts
ישעה 47:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נִלְאֵ֖ית בְּרֹ֣ב עֲצָתָ֑יִךְ יַעַמְדוּ־נָ֨א וְיֹושִׁיעֻ֜ךְ [הָבְרוּ כ] (הֹבְרֵ֣י ק) שָׁמַ֗יִם הַֽחֹזִים֙ בַּכֹּ֣וכָבִ֔ים מֹֽודִיעִם֙ לֶחֳדָשִׁ֔ים מֵאֲשֶׁ֥ר יָבֹ֖אוּ עָלָֽיִךְ׃

ישעה 47:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נלאית ברב עצתיך יעמדו־נא ויושיעך [הברו כ] (הברי ק) שמים החזים בכוכבים מודיעם לחדשים מאשר יבאו עליך׃

Links
Isaiah 47:13Isaiah 47:13 Text AnalysisIsaiah 47:13 InterlinearIsaiah 47:13 MultilingualIsaiah 47:13 TSKIsaiah 47:13 Cross ReferencesIsaiah 47:13 Bible HubIsaiah 47:13 Biblia ParalelaIsaiah 47:13 Chinese BibleIsaiah 47:13 French BibleIsaiah 47:13 German Bible

Bible Hub
Isaiah 47:12
Top of Page
Top of Page