Isaiah 49:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
7043 [e]nā-qêlנָקֵ֨לIt is a light thingVerb
1961 [e]mih-yō-wṯ-ḵāמִֽהְיוֹתְךָ֥that you should beVerb
  לִי֙to mePrep
5650 [e]‘e-ḇeḏ,עֶ֔בֶדservantNoun
6965 [e]lə-hā-qîmלְהָקִים֙To raiseVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7626 [e]šiḇ-ṭêשִׁבְטֵ֣יthe tribesNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֔בof JacobNoun
  [ū-nə-ṣî-rê[וּנְצִירֵי -  
  ḵ]כ] -  
5336 [e](ū-nə-ṣū-rê(וּנְצוּרֵ֥יthe preservedAdj
  q)ק) -  
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
7725 [e]lə-hā-šîḇ;לְהָשִׁ֑יבto restoreVerb
5414 [e]ū-nə-ṯat-tî-ḵāוּנְתַתִּ֙יךָ֙and I will also give youVerb
216 [e]lə-’ō-wrלְא֣וֹרfor a lightNoun
1471 [e]gō-w-yim,גּוֹיִ֔םto the GentilesNoun
1961 [e]lih-yō-wṯלִֽהְי֥וֹתthat you may beVerb
3444 [e]yə-šū-‘ā-ṯîיְשׁוּעָתִ֖יmy salvationNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
7097 [e]qə-ṣêhקְצֵ֥הthe endNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃of the earthNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 49:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר נָקֵ֨ל מִֽהְיֹותְךָ֥ לִי֙ עֶ֔בֶד לְהָקִים֙ אֶת־שִׁבְטֵ֣י יַעֲקֹ֔ב [וּנְצִירֵי כ] (וּנְצוּרֵ֥י ק) יִשְׂרָאֵ֖ל לְהָשִׁ֑יב וּנְתַתִּ֙יךָ֙ לְאֹ֣ור גֹּויִ֔ם לִֽהְיֹ֥ות יְשׁוּעָתִ֖י עַד־קְצֵ֥ה הָאָֽרֶץ׃ ס

ישעה 49:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את־שבטי יעקב [ונצירי כ] (ונצורי ק) ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד־קצה הארץ׃ ס

Links
Isaiah 49:6Isaiah 49:6 Text AnalysisIsaiah 49:6 InterlinearIsaiah 49:6 MultilingualIsaiah 49:6 TSKIsaiah 49:6 Cross ReferencesIsaiah 49:6 Bible HubIsaiah 49:6 Biblia ParalelaIsaiah 49:6 Chinese BibleIsaiah 49:6 French BibleIsaiah 49:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 49:5
Top of Page
Top of Page