Isaiah 8:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3782 [e]wə-ḵā-šə-lūוְכָ֥שְׁלוּand among them shall stumbleVerb
  ḇāmבָ֖םinPrep
7227 [e]rab-bîm;רַבִּ֑יםmanyAdj
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lūוְנָפְל֣וּand fallVerb
7665 [e]wə-niš-bā-rū,וְנִשְׁבָּ֔רוּand be brokenVerb
3369 [e]wə-nō-wq-šūוְנוֹקְשׁ֖וּand be snaredVerb
3920 [e]wə-nil-kā-ḏū.וְנִלְכָּֽדוּ׃and be takenVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 8:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָ֥שְׁלוּ בָ֖ם רַבִּ֑ים וְנָפְל֣וּ וְנִשְׁבָּ֔רוּ וְנֹוקְשׁ֖וּ וְנִלְכָּֽדוּ׃ ס

ישעה 8:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו׃ ס

Links
Isaiah 8:15Isaiah 8:15 Text AnalysisIsaiah 8:15 InterlinearIsaiah 8:15 MultilingualIsaiah 8:15 TSKIsaiah 8:15 Cross ReferencesIsaiah 8:15 Bible HubIsaiah 8:15 Biblia ParalelaIsaiah 8:15 Chinese BibleIsaiah 8:15 French BibleIsaiah 8:15 German Bible

Bible Hub
Isaiah 8:14
Top of Page
Top of Page