Isaiah 8:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2498 [e]wə-ḥā-lap̄וְחָלַ֤ףAnd he shall passVerb
3063 [e]bî-hū-ḏāhבִּֽיהוּדָה֙on into JudahNoun
7857 [e]šā-ṭap̄שָׁטַ֣ףhe shall overflowVerb
5674 [e]wə-‘ā-ḇar,וְעָבַ֔רand go overVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
6677 [e]ṣaw-wārצַוָּ֖אר[even] the neckNoun
5060 [e]yag-gî-a‘;יַגִּ֑יעַhe shall reachVerb
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙andVerb
4298 [e]muṭ-ṭō-wṯמֻטּ֣וֹתthe stretching outNoun
3671 [e]kə-nā-p̄āw,כְּנָפָ֔יוof its wingsNoun
4393 [e]mə-lōמְלֹ֥אshall fillNoun
7341 [e]rō-ḥaḇ-רֹֽחַב־the widthNoun
776 [e]’ar-ṣə-ḵāאַרְצְךָ֖of your landNoun
  ‘im-mā-nūעִמָּ֥נוּ -  
6005 [e]’êl.אֵֽל׃O ImmanuelNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 8:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחָלַ֤ף בִּֽיהוּדָה֙ שָׁטַ֣ף וְעָבַ֔ר עַד־צַוָּ֖אר יַגִּ֑יעַ וְהָיָה֙ מֻטֹּ֣ות כְּנָפָ֔יו מְלֹ֥א רֹֽחַב־אַרְצְךָ֖ עִמָּ֥נוּ אֵֽל׃ ס

ישעה 8:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחלף ביהודה שטף ועבר עד־צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב־ארצך עמנו אל׃ ס

Links
Isaiah 8:8Isaiah 8:8 Text AnalysisIsaiah 8:8 InterlinearIsaiah 8:8 MultilingualIsaiah 8:8 TSKIsaiah 8:8 Cross ReferencesIsaiah 8:8 Bible HubIsaiah 8:8 Biblia ParalelaIsaiah 8:8 Chinese BibleIsaiah 8:8 French BibleIsaiah 8:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 8:7
Top of Page
Top of Page