Jeremiah 15:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]ū-nə-ṯat-tî-ḵāוּנְתַתִּ֜יךָand I will makeVerb
5971 [e]lā-‘āmלָעָ֣םpeople youNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֗הto thisPro
2346 [e]lə-ḥō-w-maṯלְחוֹמַ֤תwallNoun
5178 [e]nə-ḥō-šeṯנְחֹ֙שֶׁת֙bronzeNoun
1219 [e]bə-ṣū-rāh,בְּצוּרָ֔הa fencedVerb
3898 [e]wə-nil-ḥă-mūוְנִלְחֲמ֥וּand they shall fightVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֖יךָagainst youPrep
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־but they shallAdv
3201 [e]yū-ḵə-lūי֣וּכְלוּprevailVerb
  lāḵ;לָ֑ךְtoPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
854 [e]’it-tə-ḵāאִתְּךָ֥withPrep
589 [e]’ă-nîאֲנִ֛יI [am]Pro
3467 [e]lə-hō-wō-šî-‘ă-ḵāלְהוֹשִֽׁיעֲךָ֥you to saveVerb
5337 [e]ū-lə-haṣ-ṣî-le-ḵāוּלְהַצִּילֶ֖ךָyou and to deliver youVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 15:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּנְתַתִּ֜יךָ לָעָ֣ם הַזֶּ֗ה לְחֹומַ֤ת נְחֹ֙שֶׁת֙ בְּצוּרָ֔ה וְנִלְחֲמ֥וּ אֵלֶ֖יךָ וְלֹא־י֣וּכְלוּ לָ֑ךְ כִּֽי־אִתְּךָ֥ אֲנִ֛י לְהֹושִֽׁיעֲךָ֥ וּלְהַצִּילֶ֖ךָ נְאֻם־יְהוָֽה׃

ירמיה 15:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתיך לעם הזה לחומת נחשת בצורה ונלחמו אליך ולא־יוכלו לך כי־אתך אני להושיעך ולהצילך נאם־יהוה׃

Links
Jeremiah 15:20Jeremiah 15:20 Text AnalysisJeremiah 15:20 InterlinearJeremiah 15:20 MultilingualJeremiah 15:20 TSKJeremiah 15:20 Cross ReferencesJeremiah 15:20 Bible HubJeremiah 15:20 Biblia ParalelaJeremiah 15:20 Chinese BibleJeremiah 15:20 French BibleJeremiah 15:20 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 15:19
Top of Page
Top of Page