Jeremiah 34:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wat-tā-šu-ḇūוַתָּשֻׁ֙בוּ֙But you turnedVerb
2490 [e]wat-tə-ḥal-lə-lūוַתְּחַלְּל֣וּand pollutedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šə-mî,שְׁמִ֔יmy nameNoun
7725 [e]wat-tā-ši-ḇū,וַתָּשִׁ֗בוּand to returnVerb
376 [e]’îšאִ֤ישׁcaused every manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5650 [e]‘aḇ-dōwעַבְדּוֹ֙his servantNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֣ישׁand every manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8198 [e]šip̄-ḥā-ṯōw,שִׁפְחָת֔וֹhis handmaidNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whomPrt
7971 [e]šil-laḥ-temשִׁלַּחְתֶּ֥םyou had setVerb
2670 [e]ḥā-p̄ə-šîmחָפְשִׁ֖יםin freedomAdj
5315 [e]lə-nap̄-šām;לְנַפְשָׁ֑םaccording to their desireNoun
3533 [e]wat-tiḵ-bə-šūוַתִּכְבְּשׁ֣וּand brought them into subjectionVerb
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔ם - Acc
1961 [e]lih-yō-wṯלִֽהְי֣וֹתto beVerb
  lā-ḵem,לָכֶ֔םto youPrep
5650 [e]la-‘ă-ḇā-ḏîmלַעֲבָדִ֖יםfor servantsNoun
8198 [e]wə-liš-p̄ā-ḥō-wṯ.וְלִשְׁפָחֽוֹת׃and for handmaidsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 34:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתָּשֻׁ֙בוּ֙ וַתְּחַלְּל֣וּ אֶת־שְׁמִ֔י וַתָּשִׁ֗בוּ אִ֤ישׁ אֶת־עַבְדֹּו֙ וְאִ֣ישׁ אֶת־שִׁפְחָתֹ֔ו אֲשֶׁר־שִׁלַּחְתֶּ֥ם חָפְשִׁ֖ים לְנַפְשָׁ֑ם וַתִּכְבְּשׁ֣וּ אֹתָ֔ם לִֽהְיֹ֣ות לָכֶ֔ם לַעֲבָדִ֖ים וְלִשְׁפָחֹֽות׃ ס

ירמיה 34:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותשבו ותחללו את־שמי ותשבו איש את־עבדו ואיש את־שפחתו אשר־שלחתם חפשים לנפשם ותכבשו אתם להיות לכם לעבדים ולשפחות׃ ס

Links
Jeremiah 34:16Jeremiah 34:16 Text AnalysisJeremiah 34:16 InterlinearJeremiah 34:16 MultilingualJeremiah 34:16 TSKJeremiah 34:16 Cross ReferencesJeremiah 34:16 Bible HubJeremiah 34:16 Biblia ParalelaJeremiah 34:16 Chinese BibleJeremiah 34:16 French BibleJeremiah 34:16 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 34:15
Top of Page
Top of Page