Jeremiah 37:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הAnd it came to passVerb
5927 [e]bə-hê-‘ā-lō-wṯבְּהֵֽעָלוֹת֙was broken upVerb
2428 [e]ḥêlחֵ֣ילthat when the armyNoun
3778 [e]hak-kaś-dîm,הַכַּשְׂדִּ֔יםof the ChaldeansNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֖לfromPrep
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרֽוּשָׁלִָ֑םJerusalemNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יfor fearNoun
2428 [e]ḥêlחֵ֥ילarmyNoun
6547 [e]par-‘ōh.פַּרְעֹֽה׃of PharaohNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 37:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה בְּהֵֽעָלֹות֙ חֵ֣יל הַכַּשְׂדִּ֔ים מֵעַ֖ל יְרֽוּשָׁלִָ֑ם מִפְּנֵ֖י חֵ֥יל פַּרְעֹֽה׃ ס

ירמיה 37:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה בהעלות חיל הכשדים מעל ירושלם מפני חיל פרעה׃ ס

Links
Jeremiah 37:11Jeremiah 37:11 Text AnalysisJeremiah 37:11 InterlinearJeremiah 37:11 MultilingualJeremiah 37:11 TSKJeremiah 37:11 Cross ReferencesJeremiah 37:11 Bible HubJeremiah 37:11 Biblia ParalelaJeremiah 37:11 Chinese BibleJeremiah 37:11 French BibleJeremiah 37:11 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 37:10
Top of Page
Top of Page