Jeremiah 37:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יForConj
518 [e]’im-אִם־thoughConj
5221 [e]hik-kî-ṯemהִכִּיתֶ֞םyou had struckVerb
3605 [e]kāl-כָּל־the wholeNoun
2428 [e]ḥêlחֵ֤ילarmyNoun
3778 [e]kaś-dîmכַּשְׂדִּים֙of ChaldeansNoun
3898 [e]han-nil-ḥā-mîmהַנִּלְחָמִ֣יםthat fightVerb
854 [e]’it-tə-ḵem,אִתְּכֶ֔םagainstPrep
7604 [e]wə-niš-’ă-rūוְנִ֨שְׁאֲרוּyou and there remainedVerb
  ḇām,בָ֔םinPrep
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֖יםmenNoun
1856 [e]mə-ḏuq-qā-rîm;מְדֻקָּרִ֑ים[but] woundedVerb
376 [e]’îšאִ֤ישׁevery manNoun
168 [e]bə-’ā-ho-lōwבְּאָהֳלוֹ֙in his tentNoun
6965 [e]yā-qū-mū,יָק֔וּמוּshould they riseVerb
8313 [e]wə-śā-rə-p̄ūוְשָֽׂרְפ֛וּand burnVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֥ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֖אתthisPro
784 [e]bā-’êš.בָּאֵֽשׁ׃with fireNoun
Hebrew Texts
ירמיה 37:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י אִם־הִכִּיתֶ֞ם כָּל־חֵ֤יל כַּשְׂדִּים֙ הַנִּלְחָמִ֣ים אִתְּכֶ֔ם וְנִ֨שְׁאֲרוּ בָ֔ם אֲנָשִׁ֖ים מְדֻקָּרִ֑ים אִ֤ישׁ בְּאָהֳלֹו֙ יָק֔וּמוּ וְשָֽׂרְפ֛וּ אֶת־הָעִ֥יר הַזֹּ֖את בָּאֵֽשׁ׃

ירמיה 37:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי אם־הכיתם כל־חיל כשדים הנלחמים אתכם ונשארו בם אנשים מדקרים איש באהלו יקומו ושרפו את־העיר הזאת באש׃

Links
Jeremiah 37:10Jeremiah 37:10 Text AnalysisJeremiah 37:10 InterlinearJeremiah 37:10 MultilingualJeremiah 37:10 TSKJeremiah 37:10 Cross ReferencesJeremiah 37:10 Bible HubJeremiah 37:10 Biblia ParalelaJeremiah 37:10 Chinese BibleJeremiah 37:10 French BibleJeremiah 37:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 37:9
Top of Page
Top of Page