Job 15:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יForConj
502 [e]yə-’al-lêp̄יְאַלֵּ֣ףuttersVerb
5771 [e]‘ă-wō-nə-ḵāעֲוֹנְךָ֣your iniquityNoun
6310 [e]p̄î-ḵā;פִ֑יךָyour mouthNoun
977 [e]wə-ṯiḇ-ḥar,וְ֝תִבְחַ֗רand you chooseVerb
3956 [e]lə-šō-wnלְשׁ֣וֹןthe tongueNoun
6175 [e]‘ă-rū-mîm.עֲרוּמִֽים׃of the craftyAdj
Hebrew Texts
איוב 15:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י יְאַלֵּ֣ף עֲוֹנְךָ֣ פִ֑יךָ וְ֝תִבְחַ֗ר לְשֹׁ֣ון עֲרוּמִֽים׃

איוב 15:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים׃

Links
Job 15:5Job 15:5 Text AnalysisJob 15:5 InterlinearJob 15:5 MultilingualJob 15:5 TSKJob 15:5 Cross ReferencesJob 15:5 Bible HubJob 15:5 Biblia ParalelaJob 15:5 Chinese BibleJob 15:5 French BibleJob 15:5 German Bible

Bible Hub
Job 15:4
Top of Page
Top of Page