Job 21:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]yih-yū,יִהְי֗וּThey areVerb
8401 [e]kə-ṯe-ḇenכְּתֶ֥בֶןas stubbleNoun
6440 [e]lip̄-nê-לִפְנֵי־beforeNoun
7307 [e]rū-aḥ;ר֑וּחַthe windNoun
4671 [e]ū-ḵə-mōṣ,וּ֝כְמֹ֗ץand as chaffNoun
1589 [e]gə-nā-ḇat-tūגְּנָבַ֥תּוּcarries awayVerb
5492 [e]sū-p̄āh.סוּפָֽה׃that the stormNoun
Hebrew Texts
איוב 21:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יִהְי֗וּ כְּתֶ֥בֶן לִפְנֵי־ר֑וּחַ וּ֝כְמֹ֗ץ גְּנָבַ֥תּוּ סוּפָֽה׃

איוב 21:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהיו כתבן לפני־רוח וכמץ גנבתו סופה׃

Links
Job 21:18Job 21:18 Text AnalysisJob 21:18 InterlinearJob 21:18 MultilingualJob 21:18 TSKJob 21:18 Cross ReferencesJob 21:18 Bible HubJob 21:18 Biblia ParalelaJob 21:18 Chinese BibleJob 21:18 French BibleJob 21:18 German Bible

Bible Hub
Job 21:17
Top of Page
Top of Page