Job 27:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6223 [e]‘ā-šîrעָשִׁ֣ירThe rich manAdj
7901 [e]yiš-kaḇיִ֭שְׁכַּבshall lie downVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אbut he shallAdv
622 [e]yê-’ā-sêp̄;יֵאָסֵ֑ףbe gatheredVerb
5869 [e]‘ê-nāwעֵינָ֖יוhis eyesNoun
6491 [e]pā-qaḥפָּקַ֣חhe opensVerb
369 [e]wə-’ê-nen-nū.וְאֵינֶֽנּוּ׃and he notPrt
Hebrew Texts
איוב 27:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָשִׁ֣יר יִ֭שְׁכַּב וְלֹ֣א יֵאָסֵ֑ף עֵינָ֖יו פָּקַ֣ח וְאֵינֶֽנּוּ׃

איוב 27:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו׃

Links
Job 27:19Job 27:19 Text AnalysisJob 27:19 InterlinearJob 27:19 MultilingualJob 27:19 TSKJob 27:19 Cross ReferencesJob 27:19 Bible HubJob 27:19 Biblia ParalelaJob 27:19 Chinese BibleJob 27:19 French BibleJob 27:19 German Bible

Bible Hub
Job 27:18
Top of Page
Top of Page