Joshua 10:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3920 [e]way-yil-kə-ḏū-hāוַֽיִּלְכְּד֜וּהָAnd they tookVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֤וֹםit on that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַהוּא֙it on thatPro
5221 [e]way-yak-kū-hāוַיַּכּ֣וּהָand struckVerb
6310 [e]lə-p̄î-לְפִי־it with the edgeNoun
2719 [e]ḥe-reḇ,חֶ֔רֶבof the swordNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5315 [e]han-ne-p̄ešהַנֶּ֣פֶשׁthe soulsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  bāh,בָּ֔הּinPrep
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֥וֹםdayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֖וּאthat [were]Pro
2763 [e]he-ḥĕ-rîm;הֶחֱרִ֑יםtherein he utterly destroyedVerb
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֥לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הhe had doneVerb
3923 [e]lə-lā-ḵîš.לְלָכִֽישׁ׃to LachishNoun
  פ -  
Hebrew Texts
יהושע 10:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּלְכְּד֜וּהָ בַּיֹּ֤ום הַהוּא֙ וַיַּכּ֣וּהָ לְפִי־חֶ֔רֶב וְאֵת֙ כָּל־הַנֶּ֣פֶשׁ אֲשֶׁר־בָּ֔הּ בַּיֹּ֥ום הַה֖וּא הֶחֱרִ֑ים כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־עָשָׂ֖ה לְלָכִֽישׁ׃ פ

יהושע 10:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכדוה ביום ההוא ויכוה לפי־חרב ואת כל־הנפש אשר־בה ביום ההוא החרים ככל אשר־עשה ללכיש׃ פ

Links
Joshua 10:35Joshua 10:35 Text AnalysisJoshua 10:35 InterlinearJoshua 10:35 MultilingualJoshua 10:35 TSKJoshua 10:35 Cross ReferencesJoshua 10:35 Bible HubJoshua 10:35 Biblia ParalelaJoshua 10:35 Chinese BibleJoshua 10:35 French BibleJoshua 10:35 German Bible

Bible Hub
Joshua 10:34
Top of Page
Top of Page