Leviticus 7:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1320 [e]wə-hab-bā-śārוְהַבָּשָׂ֞רAnd the fleshNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5060 [e]yig-ga‘יִגַּ֤עtouchesVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־anyNoun
2931 [e]ṭā-mêטָמֵא֙unclean [thing]Adj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
398 [e]yê-’ā-ḵêl,יֵֽאָכֵ֔לshall be eatenVerb
784 [e]bā-’êšבָּאֵ֖שׁwith fireNoun
8313 [e]yiś-śā-rêp̄;יִשָּׂרֵ֑ףit shall be burnedVerb
1320 [e]wə-hab-bā-śār,וְהַ֨בָּשָׂ֔רand as for the fleshNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2889 [e]ṭā-hō-wrטָה֖וֹרwho are cleanAdj
398 [e]yō-ḵalיֹאכַ֥לmay eatVerb
1320 [e]bā-śār.בָּשָֽׂר׃thereofNoun
Hebrew Texts
ויקרא 7:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַבָּשָׂ֞ר אֲשֶׁר־יִגַּ֤ע בְּכָל־טָמֵא֙ לֹ֣א יֵֽאָכֵ֔ל בָּאֵ֖שׁ יִשָּׂרֵ֑ף וְהַ֨בָּשָׂ֔ר כָּל־טָהֹ֖ור יֹאכַ֥ל בָּשָֽׂר׃

ויקרא 7:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והבשר אשר־יגע בכל־טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל־טהור יאכל בשר׃

Links
Leviticus 7:19Leviticus 7:19 Text AnalysisLeviticus 7:19 InterlinearLeviticus 7:19 MultilingualLeviticus 7:19 TSKLeviticus 7:19 Cross ReferencesLeviticus 7:19 Bible HubLeviticus 7:19 Biblia ParalelaLeviticus 7:19 Chinese BibleLeviticus 7:19 French BibleLeviticus 7:19 German Bible

Bible Hub
Leviticus 7:18
Top of Page
Top of Page