Nehemiah 7:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יThe childrenNoun
5570 [e]sə-nā-’āh,סְנָאָ֔הof SenaahNoun
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֣שֶׁתthreeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm,אֲלָפִ֔יםthousandNoun
8672 [e]tə-ša‘תְּשַׁ֥עnineNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîm.וּשְׁלֹשִֽׁים׃and thirtyNoun
  פ -  
Hebrew Texts
נחמיה 7:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י סְנָאָ֔ה שְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֔ים תְּשַׁ֥ע מֵאֹ֖ות וּשְׁלֹשִֽׁים׃ פ

נחמיה 7:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני סנאה שלשת אלפים תשע מאות ושלשים׃ פ

Links
Nehemiah 7:38Nehemiah 7:38 Text AnalysisNehemiah 7:38 InterlinearNehemiah 7:38 MultilingualNehemiah 7:38 TSKNehemiah 7:38 Cross ReferencesNehemiah 7:38 Bible HubNehemiah 7:38 Biblia ParalelaNehemiah 7:38 Chinese BibleNehemiah 7:38 French BibleNehemiah 7:38 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 7:37
Top of Page
Top of Page