Nehemiah 9:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]wə-hêmוְהֵ֣םFor they youPro
4438 [e]bə-mal-ḵū-ṯāmבְּמַלְכוּתָם֩in their kingdomNoun
2898 [e]ū-ḇə-ṭū-ḇə-ḵāוּבְטוּבְךָ֨and goodnessNoun
7227 [e]hā-rāḇהָרָ֜בin your greatAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5414 [e]nā-ṯa-tāנָתַ֣תָּyou gaveVerb
  lā-hem,לָהֶ֗םtoPrep
776 [e]ū-ḇə-’e-reṣוּבְאֶ֨רֶץand land themNoun
7342 [e]hā-rə-ḥā-ḇāhהָרְחָבָ֧הand in the largeAdj
8082 [e]wə-haš-šə-mê-nāhוְהַשְּׁמֵנָ֛הand fatAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5414 [e]nā-ṯa-tāנָתַ֥תָּyou gaveVerb
6440 [e]lip̄-nê-hemלִפְנֵיהֶ֖םbeforeNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5647 [e]‘ă-ḇā-ḏū-ḵā;עֲבָד֑וּךָdo served themVerb
3808 [e]wə-lō-וְֽלֹא־neitherAdv
7725 [e]šā-ḇū,שָׁ֔בוּturnedVerb
4611 [e]mim-ma-‘al-lê-hemמִמַּֽעַלְלֵיהֶ֖םworksNoun
7451 [e]hā-rā-‘îm.הָרָעִֽים׃they from their wickedAdj
Hebrew Texts
נחמיה 9:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֣ם בְּמַלְכוּתָם֩ וּבְטוּבְךָ֨ הָרָ֜ב אֲשֶׁר־נָתַ֣תָּ לָהֶ֗ם וּבְאֶ֨רֶץ הָרְחָבָ֧ה וְהַשְּׁמֵנָ֛ה אֲשֶׁר־נָתַ֥תָּ לִפְנֵיהֶ֖ם לֹ֣א עֲבָד֑וּךָ וְֽלֹא־שָׁ֔בוּ מִמַּֽעַלְלֵיהֶ֖ם הָרָעִֽים׃

נחמיה 9:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והם במלכותם ובטובך הרב אשר־נתת להם ובארץ הרחבה והשמנה אשר־נתת לפניהם לא עבדוך ולא־שבו ממעלליהם הרעים׃

Links
Nehemiah 9:35Nehemiah 9:35 Text AnalysisNehemiah 9:35 InterlinearNehemiah 9:35 MultilingualNehemiah 9:35 TSKNehemiah 9:35 Cross ReferencesNehemiah 9:35 Bible HubNehemiah 9:35 Biblia ParalelaNehemiah 9:35 Chinese BibleNehemiah 9:35 French BibleNehemiah 9:35 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:34
Top of Page
Top of Page