Numbers 17:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙And spokeVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֖הMosesNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
2005 [e]hênהֵ֥ןBeholdAdv
1478 [e]gā-wa‘-nūגָּוַ֛עְנוּwe dieVerb
6 [e]’ā-ḇaḏ-nūאָבַ֖דְנוּwe perishVerb
3605 [e]kul-lā-nūכֻּלָּ֥נוּwe allNoun
6 [e]’ā-ḇaḏ-nū.אָבָֽדְנוּ׃perishVerb
Hebrew Texts
במדבר 17:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶל־מֹשֶׁ֖ה לֵאמֹ֑ר הֵ֥ן גָּוַ֛עְנוּ אָבַ֖דְנוּ כֻּלָּ֥נוּ אָבַֽדְנוּ׃

במדבר 17:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו בני ישראל אל־משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו׃

Links
Numbers 17:12Numbers 17:12 Text AnalysisNumbers 17:12 InterlinearNumbers 17:12 MultilingualNumbers 17:12 TSKNumbers 17:12 Cross ReferencesNumbers 17:12 Bible HubNumbers 17:12 Biblia ParalelaNumbers 17:12 Chinese BibleNumbers 17:12 French BibleNumbers 17:12 German Bible

Bible Hub
Numbers 17:11
Top of Page
Top of Page