Numbers 20:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5265 [e]way-yis-‘ūוַיִּסְע֖וּand journeyedVerb
6946 [e]miq-qā-ḏêš;מִקָּדֵ֑שׁfrom KadeshNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֧אוּand cameVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לof IsraelNoun
3605 [e]kāl-כָּל־the wholeNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָעֵדָ֖ה[even] congregationNoun
2023 [e]hōrהֹ֥רHorNoun
2022 [e]hā-hār.הָהָֽר׃to mountNoun
Hebrew Texts
במדבר 20:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְע֖וּ מִקָּדֵ֑שׁ וַיָּבֹ֧אוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל כָּל־הָעֵדָ֖ה הֹ֥ר הָהָֽר׃

במדבר 20:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסעו מקדש ויבאו בני־ישראל כל־העדה הר ההר׃

Links
Numbers 20:22Numbers 20:22 Text AnalysisNumbers 20:22 InterlinearNumbers 20:22 MultilingualNumbers 20:22 TSKNumbers 20:22 Cross ReferencesNumbers 20:22 Bible HubNumbers 20:22 Biblia ParalelaNumbers 20:22 Chinese BibleNumbers 20:22 French BibleNumbers 20:22 German Bible

Bible Hub
Numbers 20:21
Top of Page
Top of Page