Numbers 26:51
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]’êl-leh,אֵ֗לֶּהThese [were]Pro
6485 [e]pə-qū-ḏêפְּקוּדֵי֙the numberedVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
8337 [e]šêš-שֵׁשׁ־sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֥וֹתhundredNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
505 [e]wā-’ā-lep̄;וָאָ֑לֶףand a thousandNoun
7651 [e]šə-ḇa‘שְׁבַ֥עsevenNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîm.וּשְׁלֹשִֽׁים׃and thirtyNoun
  פ -  
Hebrew Texts
במדבר 26:51 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֗לֶּה פְּקוּדֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל שֵׁשׁ־מֵאֹ֥ות אֶ֖לֶף וָאָ֑לֶף שְׁבַ֥ע מֵאֹ֖ות וּשְׁלֹשִֽׁים׃ פ

במדבר 26:51 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה פקודי בני ישראל שש־מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים׃ פ

Links
Numbers 26:51Numbers 26:51 Text AnalysisNumbers 26:51 InterlinearNumbers 26:51 MultilingualNumbers 26:51 TSKNumbers 26:51 Cross ReferencesNumbers 26:51 Bible HubNumbers 26:51 Biblia ParalelaNumbers 26:51 Chinese BibleNumbers 26:51 French BibleNumbers 26:51 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:50
Top of Page
Top of Page