Numbers 26:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]’êl-lehאֵ֖לֶּהThese [are]Pro
4940 [e]miš-pə-ḥōṯמִשְׁפְּחֹ֣תthe familiesNoun
7206 [e]hā-ru-’ū-ḇê-nî;הָרֻֽאוּבֵנִ֑יof the ReubenitesAdj
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֣וּand of them wereVerb
6485 [e]p̄ə-qu-ḏê-hem,פְקֻדֵיהֶ֗םthey who were numberedVerb
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֤הthreeNoun
705 [e]wə-’ar-bā-‘îmוְאַרְבָּעִים֙and fortyNoun
505 [e]’e-lep̄,אֶ֔לֶףthousandNoun
7651 [e]ū-šə-ḇa‘וּשְׁבַ֥עand sevenNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîm.וּשְׁלֹשִֽׁים׃and thirtyNoun
Hebrew Texts
במדבר 26:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת הָרֻֽאוּבֵנִ֑י וַיִּהְי֣וּ פְקֻדֵיהֶ֗ם שְׁלֹשָׁ֤ה וְאַרְבָּעִים֙ אֶ֔לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵאֹ֖ות וּשְׁלֹשִֽׁים׃

במדבר 26:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃

Links
Numbers 26:7Numbers 26:7 Text AnalysisNumbers 26:7 InterlinearNumbers 26:7 MultilingualNumbers 26:7 TSKNumbers 26:7 Cross ReferencesNumbers 26:7 Bible HubNumbers 26:7 Biblia ParalelaNumbers 26:7 Chinese BibleNumbers 26:7 French BibleNumbers 26:7 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:6
Top of Page
Top of Page