Numbers 32:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1129 [e]bə-nū-בְּנֽוּ־BuildVerb
  lā-ḵemלָכֶ֤םto youPrep
5892 [e]‘ā-rîmעָרִים֙citiesNoun
2945 [e]lə-ṭap-pə-ḵem,לְטַפְּכֶ֔םfor your littleNoun
1448 [e]ū-ḡə-ḏê-rōṯוּגְדֵרֹ֖תand foldsNoun
6792 [e]lə-ṣō-na-’ă-ḵem;לְצֹנַאֲכֶ֑םfor your sheepNoun
3318 [e]wə-hay-yō-ṣêוְהַיֹּצֵ֥אthat which has proceeded outVerb
6310 [e]mip-pî-ḵemמִפִּיכֶ֖םof your mouthNoun
6213 [e]ta-‘ă-śū.תַּעֲשֽׂוּ׃doVerb
Hebrew Texts
במדבר 32:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֽוּ־לָכֶ֤ם עָרִים֙ לְטַפְּכֶ֔ם וּגְדֵרֹ֖ת לְצֹנַאֲכֶ֑ם וְהַיֹּצֵ֥א מִפִּיכֶ֖ם תַּעֲשֽׂוּ׃

במדבר 32:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בנו־לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו׃

Links
Numbers 32:24Numbers 32:24 Text AnalysisNumbers 32:24 InterlinearNumbers 32:24 MultilingualNumbers 32:24 TSKNumbers 32:24 Cross ReferencesNumbers 32:24 Bible HubNumbers 32:24 Biblia ParalelaNumbers 32:24 Chinese BibleNumbers 32:24 French BibleNumbers 32:24 German Bible

Bible Hub
Numbers 32:23
Top of Page
Top of Page