Numbers 32:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הMosesNoun
1121 [e]liḇ-nê-לִבְנֵי־to the sonsNoun
1410 [e]ḡāḏגָ֖דof GadNoun
1121 [e]wə-liḇ-nêוְלִבְנֵ֣יand to the childrenNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇên;רְאוּבֵ֑ןof ReubenNoun
251 [e]ha-’a-ḥê-ḵem,הַאַֽחֵיכֶ֗םShall your brothersNoun
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֙אוּ֙goVerb
4421 [e]lam-mil-ḥā-māh,לַמִּלְחָמָ֔הto warNoun
859 [e]wə-’at-temוְאַתֶּ֖םand shall youPro
3427 [e]tê-šə-ḇūתֵּ֥שְׁבוּsitVerb
6311 [e]p̄ōh.פֹֽה׃hereAdv
Hebrew Texts
במדבר 32:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה לִבְנֵי־גָ֖ד וְלִבְנֵ֣י רְאוּבֵ֑ן הַאַֽחֵיכֶ֗ם יָבֹ֙אוּ֙ לַמִּלְחָמָ֔ה וְאַתֶּ֖ם תֵּ֥שְׁבוּ פֹֽה׃

במדבר 32:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר משה לבני־גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה׃

Links
Numbers 32:6Numbers 32:6 Text AnalysisNumbers 32:6 InterlinearNumbers 32:6 MultilingualNumbers 32:6 TSKNumbers 32:6 Cross ReferencesNumbers 32:6 Bible HubNumbers 32:6 Biblia ParalelaNumbers 32:6 Chinese BibleNumbers 32:6 French BibleNumbers 32:6 German Bible

Bible Hub
Numbers 32:5
Top of Page
Top of Page