Numbers 8:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-mib-benוּמִבֶּן֙and from the ageNoun
2572 [e]ḥă-miš-šîmחֲמִשִּׁ֣יםof fiftyNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
7725 [e]yā-šūḇיָשׁ֖וּבthey shall cease waiting onVerb
6635 [e]miṣ-ṣə-ḇāמִצְּבָ֣אfrom which goes forthNoun
5656 [e]hā-‘ă-ḇō-ḏāh;הָעֲבֹדָ֑הthe serviceNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
5647 [e]ya-‘ă-ḇōḏיַעֲבֹ֖ד[thereof] shall serveVerb
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃moreSubst
Hebrew Texts
במדבר 8:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִבֶּן֙ חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֔ה יָשׁ֖וּב מִצְּבָ֣א הָעֲבֹדָ֑ה וְלֹ֥א יַעֲבֹ֖ד עֹֽוד׃

במדבר 8:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד׃

Links
Numbers 8:25Numbers 8:25 Text AnalysisNumbers 8:25 InterlinearNumbers 8:25 MultilingualNumbers 8:25 TSKNumbers 8:25 Cross ReferencesNumbers 8:25 Bible HubNumbers 8:25 Biblia ParalelaNumbers 8:25 Chinese BibleNumbers 8:25 French BibleNumbers 8:25 German Bible

Bible Hub
Numbers 8:24
Top of Page
Top of Page