Proverbs 29:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3256 [e]yas-sêrיַסֵּ֣רCorrectVerb
1121 [e]bin-ḵāבִּ֭נְךָyour sonNoun
5117 [e]wî-nî-ḥe-ḵā;וִֽינִיחֶ֑ךָhe shall give you restVerb
5414 [e]wə-yit-tênוְיִתֵּ֖ןhe shall giveVerb
4574 [e]ma-‘ă-ḏan-nîmמַעֲדַנִּ֣יםdelightNoun
5315 [e]lə-nap̄-še-ḵā.לְנַפְשֶֽׁךָ׃to your soulNoun
  פ -  
Hebrew Texts
משלי 29:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַסֵּ֣ר בִּ֭נְךָ וִֽינִיחֶ֑ךָ וְיִתֵּ֖ן מַעֲדַנִּ֣ים לְנַפְשֶֽׁךָ׃ פ

משלי 29:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך׃ פ

Links
Proverbs 29:17Proverbs 29:17 Text AnalysisProverbs 29:17 InterlinearProverbs 29:17 MultilingualProverbs 29:17 TSKProverbs 29:17 Cross ReferencesProverbs 29:17 Bible HubProverbs 29:17 Biblia ParalelaProverbs 29:17 Chinese BibleProverbs 29:17 French BibleProverbs 29:17 German Bible

Bible Hub
Proverbs 29:16
Top of Page
Top of Page