Psalm 37:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehיְ֭הוָהThe LORDNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5800 [e]ya-‘az-ḇen-nūיַעַזְבֶ֣נּוּdo leave himVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏōw;בְיָד֑וֹin his handNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אnorAdv
7561 [e]yar-šî-‘en-nū,יַ֝רְשִׁיעֶ֗נּוּcondemn himVerb
8199 [e]bə-hiš-šā-p̄ə-ṭōw.בְּהִשָּׁפְטֽוֹ׃when he is judgedVerb
Hebrew Texts
תהילים 37:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְ֭הוָה לֹא־יַעַזְבֶ֣נּוּ בְיָדֹ֑ו וְלֹ֥א יַ֝רְשִׁיעֶ֗נּוּ בְּהִשָּׁפְטֹֽו׃

תהילים 37:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהוה לא־יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו׃

Links
Psalm 37:33Psalm 37:33 Text AnalysisPsalm 37:33 InterlinearPsalm 37:33 MultilingualPsalm 37:33 TSKPsalm 37:33 Cross ReferencesPsalm 37:33 Bible HubPsalm 37:33 Biblia ParalelaPsalm 37:33 Chinese BiblePsalm 37:33 French BiblePsalm 37:33 German Bible

Bible Hub
Psalm 37:32
Top of Page
Top of Page