Zephaniah 3:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5493 [e]hê-sîrהֵסִ֤ירhas taken awayVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙The LORDNoun
4941 [e]miš-pā-ṭa-yiḵ,מִשְׁפָּטַ֔יִךְyour judgmentsNoun
6437 [e]pin-nāhפִּנָּ֖הhe has cast outVerb
341 [e]’ō-yə-ḇêḵ;אֹֽיְבֵ֑ךְyour enemyNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֤ל ׀of IsraelNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙[even] the LORDNoun
7130 [e]bə-qir-bêḵ,בְּקִרְבֵּ֔ךְ[is] in the middleNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3372 [e]ṯî-rə-’îתִֽירְאִ֥יdo you will fearVerb
7451 [e]rā‘רָ֖עevilAdj
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃any moreSubst
Hebrew Texts
צפניה 3:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵסִ֤יר יְהוָה֙ מִשְׁפָּטַ֔יִךְ פִּנָּ֖ה אֹֽיְבֵ֑ךְ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֤ל ׀ יְהוָה֙ בְּקִרְבֵּ֔ךְ לֹא־תִֽירְאִ֥י רָ֖ע עֹֽוד׃

צפניה 3:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל ׀ יהוה בקרבך לא־תיראי רע עוד׃

Links
Zephaniah 3:15Zephaniah 3:15 Text AnalysisZephaniah 3:15 InterlinearZephaniah 3:15 MultilingualZephaniah 3:15 TSKZephaniah 3:15 Cross ReferencesZephaniah 3:15 Bible HubZephaniah 3:15 Biblia ParalelaZephaniah 3:15 Chinese BibleZephaniah 3:15 French BibleZephaniah 3:15 German Bible

Bible Hub
Zephaniah 3:14
Top of Page
Top of Page