6126. עַקּוּב (Aqqub)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 6126. עַקּוּב (Aqqub) — 8 Occurrences

1 Chronicles 3:24
HEB: וְאֶלְיָשִׁ֡יב וּפְלָיָ֡ה וְ֠עַקּוּב וְיוֹחָנָ֧ן וּדְלָיָ֛ה
NAS: Pelaiah, Akkub, Johanan,
KJV: and Pelaiah, and Akkub, and Johanan,
INT: Eliashib Pelaiah Akkub and Johanan Delaiah

1 Chronicles 9:17
HEB: וְהַשֹּׁעֲרִים֙ שַׁלּ֣וּם וְעַקּ֔וּב וְטַלְמֹ֖ן וַאֲחִימָ֑ן
NAS: [were] Shallum and Akkub and Talmon
KJV: [were], Shallum, and Akkub, and Talmon,
INT: now the gatekeepers Shallum and Akkub and Talmon and Ahiman

Ezra 2:42
HEB: טַלְמ֣וֹן בְּנֵי־ עַקּ֔וּב בְּנֵ֥י חֲטִיטָ֖א
NAS: the sons of Akkub, the sons
KJV: the children of Akkub, the children
INT: of Talmon the children of Akkub the children of Hatita

Ezra 2:45
HEB: חֲגָבָ֖ה בְּנֵ֥י עַקּֽוּב׃
NAS: of Hagabah, the sons of Akkub,
KJV: of Hagabah, the children of Akkub,
INT: of Hagabah the sons of Akkub

Nehemiah 7:45
HEB: טַלְמֹ֣ן בְּנֵֽי־ עַקּ֔וּב בְּנֵ֥י חֲטִיטָ֖א
NAS: the sons of Akkub, the sons
KJV: the children of Akkub, the children
INT: of Talmon the children of Akkub the children of Hatita

Nehemiah 8:7
HEB: וְשֵׁרֵ֥בְיָ֣ה ׀ יָמִ֡ין עַקּ֡וּב שַׁבְּתַ֣י ׀ הֽוֹדִיָּ֡ה
NAS: Jamin, Akkub, Shabbethai,
KJV: Jamin, Akkub, Shabbethai,
INT: Sherebiah Jamin Akkub Shabbethai Hodiah

Nehemiah 11:19
HEB: וְהַשּֽׁוֹעֲרִים֙ עַקּ֣וּב טַלְמ֔וֹן וַאֲחֵיהֶ֖ם
NAS: Also the gatekeepers, Akkub, Talmon
KJV: Moreover the porters, Akkub, Talmon,
INT: the porters Akkub Talmon and their brethren

Nehemiah 12:25
HEB: מְשֻׁלָּ֖ם טַלְמ֣וֹן עַקּ֑וּב שֹׁמְרִ֤ים שֽׁוֹעֲרִים֙
NAS: Talmon [and] Akkub [were] gatekeepers
KJV: Talmon, Akkub, [were] porters
INT: Meshullam Talmon Akkub keeping gatekeepers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page