1 Chronicles 29:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־For [are]Conj
1616 [e]ḡê-rîmגֵרִ֨יםstrangersNoun
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֧חְנוּwePro
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵāלְפָנֶ֛יךָbefore youNoun
8453 [e]wə-ṯō-wō-šā-ḇîmוְתוֹשָׁבִ֖יםand sojournersNoun
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־as all [were]Noun
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-nū;אֲבֹתֵ֑ינוּour fathers [are]Noun
6738 [e]kaṣ-ṣêlכַּצֵּ֧ל ׀as a shadowNoun
3117 [e]yā-mê-nūיָמֵ֛ינוּour daysNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץthe earthNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
4723 [e]miq-weh.מִקְוֶֽה׃[there is] abidingNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 29:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־גֵרִ֨ים אֲנַ֧חְנוּ לְפָנֶ֛יךָ וְתֹושָׁבִ֖ים כְּכָל־אֲבֹתֵ֑ינוּ כַּצֵּ֧ל ׀ יָמֵ֛ינוּ עַל־הָאָ֖רֶץ וְאֵ֥ין מִקְוֶֽה׃

דברי הימים א 29:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל־אבתינו כצל ׀ ימינו על־הארץ ואין מקוה׃

Links
1 Chronicles 29:151 Chronicles 29:15 Text Analysis1 Chronicles 29:15 Interlinear1 Chronicles 29:15 Multilingual1 Chronicles 29:15 TSK1 Chronicles 29:15 Cross References1 Chronicles 29:15 Bible Hub1 Chronicles 29:15 Biblia Paralela1 Chronicles 29:15 Chinese Bible1 Chronicles 29:15 French Bible1 Chronicles 29:15 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 29:14
Top of Page
Top of Page