1 Kings 18:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hūאֵלִיָּ֜הוּElijahNoun
5030 [e]lin-ḇî-’êלִנְבִיאֵ֣יto the prophetsNoun
1168 [e]hab-ba-‘al,הַבַּ֗עַלof BaalNoun
977 [e]ba-ḥă-rūבַּחֲר֨וּChooseVerb
  lā-ḵemלָכֶ֜םtoPrep
6499 [e]hap-pārהַפָּ֤רbull youNoun
259 [e]hā-’e-ḥāḏהָֽאֶחָד֙oneAdj
6213 [e]wa-‘ă-śūוַעֲשׂ֣וּand dress [it]Verb
7223 [e]ri-šō-nāh,רִאשֹׁנָ֔הfirstAdj
3588 [e]כִּ֥יforConj
859 [e]’at-temאַתֶּ֖םyouPro
7227 [e]hā-rab-bîm;הָרַבִּ֑ים[are] manyAdj
7121 [e]wə-qir-’ūוְקִרְאוּ֙and callVerb
8034 [e]bə-šêmבְּשֵׁ֣םon the nameNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem,אֱלֹהֵיכֶ֔םof your godsNoun
784 [e]wə-’êšוְאֵ֖שׁand fireNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
7760 [e]ṯā-śî-mū.תָשִֽׂימוּ׃do but putVerb
Hebrew Texts
מלכים א 18:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר אֵלִיָּ֜הוּ לִנְבִיאֵ֣י הַבַּ֗עַל בַּחֲר֨וּ לָכֶ֜ם הַפָּ֤ר הָֽאֶחָד֙ וַעֲשׂ֣וּ רִאשֹׁנָ֔ה כִּ֥י אַתֶּ֖ם הָרַבִּ֑ים וְקִרְאוּ֙ בְּשֵׁ֣ם אֱלֹהֵיכֶ֔ם וְאֵ֖שׁ לֹ֥א תָשִֽׂימוּ׃

מלכים א 18:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליהו לנביאי הבעל בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשנה כי אתם הרבים וקראו בשם אלהיכם ואש לא תשימו׃

Links
1 Kings 18:251 Kings 18:25 Text Analysis1 Kings 18:25 Interlinear1 Kings 18:25 Multilingual1 Kings 18:25 TSK1 Kings 18:25 Cross References1 Kings 18:25 Bible Hub1 Kings 18:25 Biblia Paralela1 Kings 18:25 Chinese Bible1 Kings 18:25 French Bible1 Kings 18:25 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:24
Top of Page
Top of Page