1 Kings 8:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhoPrt
8104 [e]šā-mar-tā,שָׁמַ֗רְתָּhave keptVerb
5650 [e]lə-‘aḇ-də-ḵāלְעַבְדְּךָ֙with Your servantNoun
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֣דDavidNoun
1 [e]’ā-ḇî,אָבִ֔יmy fatherNoun
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1696 [e]dib-bar-tāדִּבַּ֖רְתָּyou promisedVerb
  lōw;ל֑וֹto youPrep
1696 [e]wat-tə-ḏab-bêrוַתְּדַבֵּ֥רspokeVerb
6310 [e]bə-p̄î-ḵāבְּפִ֛יךָwith Your mouth [it]Noun
3027 [e]ū-ḇə-yā-ḏə-ḵāוּבְיָדְךָ֥with your handNoun
4390 [e]mil-lê-ṯāמִלֵּ֖אתָhave fulfilledVerb
3117 [e]kay-yō-wmכַּיּ֥וֹם[it is] dayNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃as thisPro
Hebrew Texts
מלכים א 8:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁ֣ר שָׁמַ֗רְתָּ לְעַבְדְּךָ֙ דָּוִ֣ד אָבִ֔י אֵ֥ת אֲשֶׁר־דִּבַּ֖רְתָּ לֹ֑ו וַתְּדַבֵּ֥ר בְּפִ֛יךָ וּבְיָדְךָ֥ מִלֵּ֖אתָ כַּיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

מלכים א 8:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר־דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה׃

Links
1 Kings 8:241 Kings 8:24 Text Analysis1 Kings 8:24 Interlinear1 Kings 8:24 Multilingual1 Kings 8:24 TSK1 Kings 8:24 Cross References1 Kings 8:24 Bible Hub1 Kings 8:24 Biblia Paralela1 Kings 8:24 Chinese Bible1 Kings 8:24 French Bible1 Kings 8:24 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:23
Top of Page
Top of Page