1 Samuel 17:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7586 [e]wə-šā-’ūlוְשָׁא֤וּלAnd SaulNoun
376 [e]wə-’îš-וְאִֽישׁ־and the menNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
622 [e]ne-’es-p̄ū,נֶאֶסְפ֔וּwere gathered togetherVerb
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנ֖וּand pitchedVerb
6010 [e]bə-‘ê-meqבְּעֵ֣מֶקin the valleyNoun
425 [e]hā-’ê-lāh;הָאֵלָ֑הof ElahNoun
6186 [e]way-ya-‘ar-ḵūוַיַּעַרְכ֥וּand in arrayVerb
4421 [e]mil-ḥā-māhמִלְחָמָ֖הset the battleNoun
7122 [e]liq-raṯלִקְרַ֥אתarray to encounterVerb
6430 [e]pə-liš-tîm.פְּלִשְׁתִּֽים׃the PhilistinesAdj
Hebrew Texts
שמואל א 17:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁא֤וּל וְאִֽישׁ־יִשְׂרָאֵל֙ נֶאֶסְפ֔וּ וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּעֵ֣מֶק הָאֵלָ֑ה וַיַּעַרְכ֥וּ מִלְחָמָ֖ה לִקְרַ֥את פְּלִשְׁתִּֽים׃

שמואל א 17:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושאול ואיש־ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלשתים׃

Links
1 Samuel 17:21 Samuel 17:2 Text Analysis1 Samuel 17:2 Interlinear1 Samuel 17:2 Multilingual1 Samuel 17:2 TSK1 Samuel 17:2 Cross References1 Samuel 17:2 Bible Hub1 Samuel 17:2 Biblia Paralela1 Samuel 17:2 Chinese Bible1 Samuel 17:2 French Bible1 Samuel 17:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 17:1
Top of Page
Top of Page